Over het NBA

De mensen achter het NBA

De mensen achter het NBA zijn afkomstig uit verschillende disciplines en brengen als zodanig deskundigheid in, onder meer op het gebied van informatieverwerking (archivaris/bibliothecaris), geschiedenis en ICT. Deze mensen zijn vanuit hun betrokkenheid verbonden aan het NBA en verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis; het NBA wordt niet gesubsidieerd.

  • Voorzitter                    Fred Gales
  • Secretaris                    Rinus Laban
  • Penningmeester      Peter Richardus
  • Bibliothecaris            Lodi Leeuwenberg
  • Bibliothecaris            Ine van Schaik
  • Bibliothecaris            Paul Spaans de Vries
  • Adviseur                     Henk Blezer
  • Adviseur                     Jacques den Boer
  • Adviseur                     Babeth van Loo

In memoriam
Jelle Seidel                    (31-10-1947 +30-11-2014)  mede-initiatiefnemer NBA (tevens o.a. bestuurslid VvB, hoofdredacteur Lotusvijver)
Dolly Hayn                    (15-11-1935 +27-11-2014)  begunstigster NBA (tevens o.a. oprichtster Rigpa)                                                                                Tony Boerlage-Jager  (16-09-1924 +30-07-2015)  begunstigster NBA (tevens mede organisatrice eerste bezoek HH Karmapa XVI)

Beloningsbeleid:
Het bestuur, participanten, vrijwilligers en eventuele andere betrokkenen verrichten hun werkzaamheden onbetaald op vrijwillige basis.

KVK  60957212 / RSIN 854134888