Forum

Forum: Hoe ga ik om met het lijden op de aarde?

Vraag 61: Als wij geen zelf hebben, wat van ons re´ncarneert er dan eigenlijk?

Forum: mijn dochter heeft de keuze gemaakt uit het leven te stappen. Hoe ga ik daar mee om?

Vraag 59: Hoe ga je om met jaloezie. Waar komt dat vandaan?

Forum: het zilvervisjesdilemma

Vraag 57: Hoe kan ik mededogen hebben met iemand die pathologisch liegt en manipuleert?

Forum: De schoonmoeder

Vraag 55: Hoe kun je jezelf boeddhistisch profileren op het werk?

Vraag 54: Juist het besef van het leven in het Nu - en dat er buiten het huidige moment eigenlijk niets is - maakt me depressief. Hoe kan ik dit anders zien?

Vraag 53: Waarom zijn er zoveel manieren om te mediteren, en hoe weet je welke het beste bij je past?

Vraag 52: Is verlichting iets permanents? Waarom horen we nooit iets over meesters die een terugval hebben?

Vraag 51: Ik mediteer elke dag en ga op retraite. Maar niet bij een sangha. Kan ik zonder sangha boeddhisme beoefenen?

Vraag 50: Ik heb MS, en dat brengt vele onzekerheden over de toekomst. In bed malen toekomstscenario's door mijn hoofd. Hoe stop ik de stroom aan zorgen?

Vraag 49: Ik heb niet in de hand hoe en wanneer ik zal sterven. Ik oefen te leven in het nu, toch maakt me dit bang. Hoe kan ik hiermee om gaan?

Vraag 48: Als ik op liefdevolle aandacht mediteer merk ik naderhand soms dat ik juist ongeduldig word. Alsof meditatie contraproductief werkt. Hoe kan dat?

Vraag 47: Mijn zorgen over mijn naasten maken me ongelukkig, en betrokkenheid en hulpvaardigheid slaan door in bezorgdheid. Hoe ga ik hiermee om?

Vraag 46: Hoe kan ik leren goed om te gaan met heftige pijn?

Vraag 45: Hoe ga ik om met cynische mensen?

Vraag 44: Hoe kan ik boeddhist zijn en toch genieten van bijvoorbeeld alcohol, feestjes en vakanties?

Vraag 43: Hoe word je onbevangen, zodat je als het moeilijk wordt niet wordt meegesleurd met je emoties?

Vraag 42: Hoe ga ik om met mijn angstaanvallen?

Vraag 41: Hoe draag ik het boeddhisme uit zonder als een dominee over te komen?

Vraag 40: Hoe blijf ik vrijgevig en vriendelijk tegenover mensen die meer willen dan ik kan geven?

Vraag 39: Vertroebelen antidepressiva je meditatie?

Radiovraag 6: Wordt het niet tijd voor een Boeddhistische Partij?

Radiovraag 5: Hoe ga ik om met ergernis over mijn naasten?'

Radiovraag 4: Wat zegt het boeddhisme over orgaandonatie?

Vraag 38: Wat is egoloosheid volgens het boeddhisme?

Radiovraag 3: Hoe kan ik mededogen voelen voor iemand die mij kwaad doet?

Radiovraag 2: Hoe kan ik loslaten, maar niet vervallen in onverschilligheid?

Radiovraag 1: Hoe neem ik afstand van de eurocrisis?

Vraag 37: Loslaten is soms hard werken. Is het dan nog wel loslaten?

Vraag 36: Moet je het leven laten gebeuren, of moet je juist actief doelen stellen?

Vraag 35: Hoe handel je als boeddhist als vrienden je bedriegen of niet eerlijk tegen je zijn?

Vraag 34: Mediteren lukt niet; er warrelt teveel door mijn hoofd. Hoe maak ik mijn geest leeg?

Vraag 33: Waar ligt de grens tussen emoties controleren en deze toelaten?

Vraag 32: Hoe kan ik een standpunt innemen met een werkelijk leeggemaakte geest ?

Vraag 31: Betekent mededogen dat je alles maar moet tolereren?

Vraag 30: Hoe kun je als boeddhist het beste met angst omgaan?

Vraag 29: Hoe herken je je boeddhistische leraar, en aan welke criteria moet hij/zij voldoen?

Vraag 28: Hoe vind ik het vertrouwen om te kiezen voor de dingen die echt belangrijk voor mij zijn?

Vraag 27: Hoe kan het boeddhisme mij helpen uit de gevangenis van een laag zelfbeeld en depressie?

Vraag 26: Hoe vergeef ik mezelf als ik weet dat ik gefaald heb?

Vraag 25: Hoe kan het boeddhisme helpen om van een verslaving af te komen?

Vraag 24: Hoe verhouden passie en erotiek zich tot de gelijkmoedigheid van een boeddhistische levenswijze?

Vraag 23: Is het geloven in re´ncarnatie onlosmakelijk verbonden met het beoefenen van het boeddhisme?

Vraag 22: Hoe kan ik me veilig en geborgen voelen in een wereld vol van onveiligheid, verandering en vergankelijkheid?

Vraag 21: Ik kijk als een toeschouwer naar mijn eigen leven. Hoe krijg ik er vat op?

Vraag 20: Hoe kun je egoloos deelnemen in een samenleving die gestuurd wordt door onderlinge competitie?

Vraag 19: Hoe ga je als boeddhist om met onrecht? Acceptatie is snel gezegd, maar moet je dan zomaar alles accepteren?

Vraag 18: Gehechtheid zorgt voor lijden. Maar ik wil ook een monogame en intense relatie. Hoe breng ik dit in evenwicht?

Vraag 17: Mijn stiefkind pubert, huilt, schreeuwt en slaat met deuren. Hoe ga ik om met uitzonderlijk negatief gedrag van anderen en kinderen?

Vraag 16: Wat moet je doen als je weet dat je doodgaat?

Vraag 15: Is het juist het verlangen dat me in de weg staat bij het zoeken naar wezenlijke verbinding?

Vraag 14: Soms word ik bevangen door wanhoop en machteloosheid als ik merk hoe moeilijk het is mezelf te veranderen, of als ik nadenk over het lijden. Hoe vind ik de moed om door te gaan?

Vraag 13: Hebben we ons karma en de daaruit voortvloeiende pijn uitsluitend aan onszelf te danken?

Vraag 12: Ik heb bijzonder veel stress, en bovendien smetvrees. ik weet dat deze angsten niet nodig zijn. Zijn er tips, meditatieoefeningen of aanzetten die zouden kunnen leiden tot inzicht over overdreven angsten?

Vraag 11: Hoe vind ik de motivatie en wilskracht in mezelf om mijn doelen te bereiken?

Vraag 10: Ik vind het moeilijk om altijd compassievol te zijn. Hoe ga ik daarmee om?

Vraag 9: Hoe kan ik op de kritische momenten toch een juiste beslissing maken?

Vraag 8: Door te mediteren wordt mijn gevoeligheid groter, maar hoe ontwikkel ik mijn weerbaarheid?

Vraag 7: Hoe kan ik zin geven aan mijn bestaan en tegelijkertijd onthecht zijn van ideeŰn over waarom en waartoe ik leef?

Vraag 6: Ik voel me verbonden met het boeddhisme, maar voel me geen boeddhist. Wat maakt iemand een boeddhist?

Vraag 5: Hoe integreer ik meditatie in mijn dagelijkse bestaan, met name op het gebied van mijn vaste patronen?

Vraag 4: Hoe ga ik om met iets wat lang geleden in mijn leven is gebeurd en dat nog steeds mijn leven bepaalt?

Vraag 3: We zijn allen boeddhaĺs. Wat betekent dat?

Vraag 2: Meditatie die tot doel heeft eenheid te ervaren, levert soms verwijdering op van mensen die geen meditatie beoefenen. Hoe kan ik hiermee omgaan?

Vraag 1: Wat is assertiviteit volgens de Boeddha?

Cybermonnik algemeen

 
Vraag 25: Hoe kan het boeddhisme helpen om van een verslaving af te komen?
Op 4 augustus stond met 40 procent van de stemmen één vraag op de eerste plaats van de cybermonnik-poll. Heeft u zelf een vraag aan de cybermonnik? Stel hem dan hier.

De vraag was: Hoe kan het boeddhisme helpen om van een verslaving af te komen?

Het antwoord van de cybermonnik van deze maand, Kaye Miner:

We hebben allemaal een verslaving van een of andere soort. Geld, winkelen, roem, eten, seks, alcohol, drugs, macht, religie, enzovoort. Waarom? Omdat we plezier willen ervaren, en ons leven hier op in willen stellen. Blijkbaar hebben we iets nodig om ons leven zinvol en/of draaglijk te maken. Misschien vinden we onze gangbare waarneming van onszelf, anderen en de wereld om ons heen een beetje pijnlijk, of saai, of onvoldoende. Het lijkt alsof we spanning of verdoving nodig hebben om ons leven betekenis te geven. Waar komt dit vandaan? Van een patroon van begeerte en afkeer, voortkomend uit onwetendheid. Wat zijn de meest verstorende emoties die problemen veroorzaken, en die volgens het boeddhisme losgelaten moeten worden om vrede te ervaren? Die zijn bij iedereen dezelfde. Dat is de verslaving die wij allemaal hebben.

Het boeddhisme kan op verschillende manieren helpen om van verslavingen af te komen. Boeddha heeft ons bestaan heel nauwkeurig beschreven. Hij zegt dat we lijden of ontevredenheid goed moeten identificeren. En dat dit lijden oorzaken heeft die we moeten opgeven om de opheffing van het lijden te ervaren. En dat er methoden zijn die dit mogelijk maakt. We vinden dit als basisprincipe terug in alle behandelingen van een verslaving, ook in westerse, psychologische benaderingen.  
Een kernbegrip in het boeddhisme is om geen schade toe te brengen aan zichzelf of anderen, en verslaving is een duidelijk geval van schade aan jezelf toebrengen. Het boeddhisme moedigt ons aan om zelfrespect en eigen verantwoordelijkheid, liefde, mededogen en gelijkmoedigheid te ontwikkelen. Hierdoor krijgen we onszelf beter onder controle waarbij we ook verslaving kunnen vermijden of overwinnen.

Hoe helpt het boeddhisme precies?

Enige bekendheid met het begrip vergankelijkheid helpt ons begrijpen dat ook de bijverschijnselen die vaak naast een verslaving aanwezig zijn, zoals een gevoel van uitzichtloosheid of schuld, vergankelijk zijn en uiteindelijk zullen verdwijnen. Dat verlicht de steeds terugkerende cycli van schuld en schaamte. En als we nadenken over de dood als voorbeeld van de grote vergankelijkheid van het leven is het mogelijk om een sterke wens op te wekken om van die verslaving af te komen. Juist ook omdat sommige verslavingen tot de dood kunnen leiden.

Bekendheid met de wet van oorzaak en gevolg helpt te begrijpen dat de ervaring van verslaafd zijn een gevolg is ergens van. Wij kunnen dan die ervaring een andere draai geven door die te gebruiken om de oorzaak ervan te zuiveren in plaats van die slechts als een vreselijke verspilling van ons leven of een zinloos obstakel te beschouwen.
Het boeddhisme biedt methoden aan om met de onrust en vervelende kenmerken van verslaving om te gaan, om de rusteloze geest te temmen door middel van aandacht en inzichtsmeditatie.
Wanneer we onze verstorende emoties leren kennen, kunnen we tegengif gebruiken om hen te verminderen en uiteindelijk te verwijderen.

Iemand die probeert van zijn verslaving af te komen kan veel moed en zelfvertrouwen krijgen door andere verslaafden te helpen. Inzicht in het proces, en in hoe boeddhistische principes helpen, geeft ook steun wanneer je anderen probeert te helpen en het doelwit van hun ontevredenheid bent geworden. Iemand die zich in een neerwaartse spiraal bevindt, maakt vaak iemand anders tot doelwit van zijn ontevredenheid, en die persoon krijgt dan de volle lading. Verslaafden zijn vaak onaangepast en moeten bijna alles helemaal opnieuw leren. Met mededogen en kalmte, en gebruik van de zes perfecties (vrijgevigheid, morele zelfdiscipline, geduld, enthousiaste volharding, concentratie en wijsheid) is het mogelijk om de moed te vinden om de situatie helder in te zien, en het niet persoonlijk te nemen.  Daarna, met wijsheid, humor, mededogen, volharding en vriendelijkheid is het mogelijk iemand te helpen opnieuw te leren hoe goed te functioneren.

Boeddhisten en verslaafden hebben overeenkomsten, maar natuurlijk ook verschillen. De verslaafde en de boeddhist hebben de waarden van de ‘gewone’ mens verworpen. In het geval van de boeddhist, zijn een geloof in de permanente natuur van de realiteit en het idee dat plezier het allerbelangrijkste is, verworpen. Een boeddhist wil graag begeerte en afkeer uit zijn geest verwijderen. Hij/zij ziet in dat deze producten van een verkeerde zienswijze zijn, die het ‘zelf’ en alle verschijnselen als substantiële, zelfstandige inherente entiteiten beschouwt. De verslaafde heeft ook een bepaalde zelfloosheid ervaren, maar realiseert zich niet dat begeerte en afkeer de oorzaak van zijn lijden is. Dit is een van de redenen dat steeds meer therapeuten boeddhistische principes gebruiken om mensen te helpen van hun verslaving af te komen.