Welkom bij het Nederlands Boeddhistisch Archief

Op zaterdag 23 maart is prof.dr. Rob Janssen overleden. Rob was van het prille begin af aan een beschermheer van het NBA. Het NBA is hem veel dank verschuldigd en zal hem veelvuldig missen.
Het Nederlands Boeddhistisch Archief (NBA) onderzoekt hoe de geschiedenis van het boeddhisme in/uit Nederland het beste bewaard en toegankelijk gemaakt kan worden.
Het NBA draagt zorg voor het Nederlands boeddhistisch erfgoed